خط مشی شرکت

شركت پیشگامان فرزانگان جاوید كه در زمينه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه مشغول به فعاليت مي باشد، با هدف ارتقاء سطح كيفي خدمات و افزايش رضايت مندی مشتریان و همچنین رفع مشکلات ناشی از دفع ناایمن پسماندها در طبیعت، ‌خود را موظف و متعهد مي داند تا خدمات خود را به نحوی كه كليه ذينفعان این شرکت از رضايت كامل برخوردار بوده و نسبت به نام و اعتبار آن اطمينان كامل داشته باشند ارائه نمايد. ما بر این باوریم كه جهت رعايت الزامات و كسب رضايت مشتريان اتكا به موارد ذيل لازم و ضروری است:

  • بررسی و شناسایی کامل نيازهای مشتريان و تلاش در راستای تامين آنها و افزايش رضايت ايشان
  • به روز رسانی و آموزش مستمر منابع انساني شرکت به منظور افزايش سطح دانش و آگاهي منابع ارزشمند سازمان
  • افزايش توان كاري و بهبود عملكرد سازمان با هدف كاهش زمان ارائه خدمات به مشتريان
  • گسترش فرهنگ كيفيت از طريق افزایش آگاهي كاركنان در زمينه كيفيت خدمات
  • نگرش فرآیندی و مديريت مبتني بر ريسك، دانش محوري، بهبود مستمر، افزايش سودآوری، پاسخگويي مناسب به شكايات و درخواست های مشتريان، ‌ارتقاء سيستم مديريت كيفيت، بهينه سازي هزينه ها و افزايش ايمني كاركنان